Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BFA - SP-BFZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

521

SP-BFA

RWD-13 146 Aeroklub ��dzki 24-10-36 -- Skarbowiec ��d�  
551 SP-BFB RWD-13 154 Klub Sprawozdawc�w Lotniczych 02-12-36 -- L.O.P.P. Klubowi
Sprawozdawc�w Lotniczych
 <- ZG LOPP
554 SP-BFC RWD-13 156 Aeroklub Warszawski 16-01-37 --    
-- SP-BFD1  RWD-13 155 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: Hiszpania
560 SP-BFD2  RWD-13 157 Jerzy Suchy 00-02-37 ...    Ofic. w�a��. DWL
555 SP-BFE RWD-13 159 Jan Herse 16-01-37 --   eksp: NC20652
557 SP-BFF RWD-13 161 Aeroklub Lwowski 22-02-37 00-05-38 Galkar II rozbity 22.05.38 w Popielem ko�o
Borys�awia
558 SP-BFG RWD-13 160 Aeroklub Lwowski 22-02-37 -- Galkar I  1939: YR-ROS
559 SP-BFH RWD-13 162 Aeroklub Lwowski 22-02-37 -- Galkar III  
610 SP-BFJ RWD-13 163 Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. 00-03-37 -- Rosanne  
556 SP-BFK RWD-13 164 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 03-02-37 -- LOPP Dziennikarzom
Polskim
-> LOPP ?
1939: Rumunia
515 SP-BFL1 PZL P-24 851 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 03-10-36 00-00-36    
... SP-BFL2 RWD-13 165 Jan Herse 00-03-37 00-06-39   od 06.39 VQ-PAL, IAF 0302
524 SP-BFM1 PZL P-23 Kara� 916 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 05-11-36 00-00-36    
611 SP-BFM2 RWD-13  166 Jan Herse 00-03-37 (00-02-40)   od 02.40 VQ-PAM, IAF 0301
... SP-BFN RWD-13 S 167 Aeroklub �l�ski 30-04-37 --    
... SP-BFO RWD-13 168 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-03-37 25-06-38    
... SP-BFP RWD-13 170 Ministerstwo Komunikacji 00-04-37 --   1939: YR-ISD, nr 15
631 SP-BFR RWD-13 172 Kazimierz Ziembi�ski 00-04-37 ...   eksp: Palestyna
... SP-BFS RWD-13 173 Aeroklub Warszawski 00-04-37 --   od 17.05.40: YR-PSI
637 SP-BFT RWD-13 174 Aeroklub Pomorski 00-05-37 -- Warszawianka od 08.10.42: YR-ROV, nr 13
632 SP-BFU RWD-13 175 Ministerstwo Komunikacji 00-04-37 --   1939: Rumunia, nr 5
639 SP-BFW RWD-13 213 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
742 SP-BFX RWD-15 177 Jan Herse 00-00-38 (00-12-39)   <- D.W.L.
od 12.39 VQ-PAE
634 SP-BFY RWD-8 180 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- �uniniec  
... SP-BFZ RWD-13* 176* Szko�a Pilot�w w Stanis�awowie* 00-04-37 ...    
* - dane prawdopodobne

� 2000 - 2020
Robert Gujski