Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BGA - SP-BGZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BGA

-- -- -- -- --    
... SP-BGB -- -- -- -- --     
... SP-BGC PWS-16 bis ... Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-00-37 00-00-37   nr wojsk.: 59-28
... SP-BGD -- -- -- -- --     
... SP-BGE Lockheed L-10 A 1085 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 09-04-37 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AGAI
od 17.06.42 do 53: YR-BGE
... SP-BGF Lockheed L-10 A 1086 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 22-04-37 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AGAH
od 17.06.42 do 53: YR-BGF
... SP-BGG Lockheed L-10 A 1087 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 10-05-37 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AGAF
od 16.04.43 do 53: YR-BGG
... SP-BGH Lockheed L-10 A 1088 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 21-05-37 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AGAJ
od 12.08.42: YR-BGH
... SP-BGJ Lockheed L-10 A 1099 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 11-05-37 --   1939: Z.S.S.R.
... SP-BGK Lockheed L-10 A 1100 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 20-05-37 --   1939: Z.S.S.R.
-- SP-BGL1 RWD-13 149 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: PP-TDO
... SP-BGL2 RWD-8 pws ... ... ... --    
... SP-BGM RWD-8 pws ... ... 00-00-37 --    
... SP-BGN RWD-8 pws ... ... 00-00-37 --    
... SP-BGO RWD-8 pws ... ...  00-00-37 --    
... SP-BGP1 RWD-8 pws  ... ... 00-00-37 --    
... SP-BGP2 RWD-13 ... Szko�a Pilotów w �widniku 00-11-38 --     
... SP-BGR RWD-8 pws ... ... 00-00-37 --    
758 SP-BGS RWD-8 pws 278 Aeroklub Wile�ski 00-00-38 --    
757 SP-BGT RWD-8 pws 279 Aeroklub Pozna�ski 00-06-38 --    
759 SP-BGU RWD-8 pws ... Aeroklub Pomorski 00-00-38 --    
... SP-BGW RWD-8 pws ... Aeroklub Krakowski 00-07-38 -- Powiat Zamojski <- Szk. Pil. w �widniku
... SP-BGX RWD-5 ... Aeroklub Lwowski 00-00-37 --    
638 SP-BGY RWD-10 233 Aeroklub Krakowski 00-05-37 -- Eskadra Skarbowców  
... SP-BGZ1 PZL P-23 Kara� 903 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-00-36 00-00-36   nr wojsk. 44-8
... SP-BGZ2 RWD-10 ... ... 00-00-37 --    

� 2000 - 2020
Robert Gujski