Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BKA - SP-BKZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BKA

RWD-8 181 L.O.P.P. 00-03-37 --     
... SP-BKB RWD-8 182 L.O.P.P. 00-00-37 --     
... SP-BKC RWD-8 183 Aeroklub Wile�ski 00-00-37 -- Kolejarz II  
643 SP-BKD RWD-8 184 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- Polesie
Eskadra Polesia
 
644 SP-BKE RWD-8 185 Aeroklub Gda�ski 00-05-37 00-00-39 Eskadra Ziemii Bia�ostockiej  
645 SP-BKF RWD-8 186 Aeroklub Gda�ski 00-05-37 -- Eskadra Ziemii Bia�ostockiej 1939: Rumunia
647 SP-BKG RWD-8 187 Aeroklub Lwowski 00-05-37 -- Branka   
648 SP-BKH RWD-8 188 Aeroklub Lwowski 00-05-37 --    od 28.03.40: YR-PRT
649 SP-BKJ RWD-8 189 L.O.P.P. 00-05-37 --    zniszczony 09.39
658 SP-BKK RWD-8 190 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
712 SP-BKL RWD-8 191 Aeroklub Pozna�ski 00-09-37 -- Chrobry IV  
721 SP-BKM RWD-8 192 Aeroklub Wile�ski 00-09-37 --    
... SP-BKN RWD-8 193 Szko�a Pilot�w w Bielsku 00-00-37 -- �ubr Pszczy�ski -> A.�.
1939: YR-BRT
... SP-BKO RWD-8 194 Aeroklub Lwowski 00-00-37 --   -> Szk. Pil. Bielsko
... SP-BKP RWD-8  195 Szko�a Pilot�w w Bielsku 00-00-37 -- Huta Florian ... -> Szk. Pil. Mas��w
od 20.06.40
: YR-CFG
... SP-BKR RWD-8 197 Szko�a Pilot�w w Bielsku 00-00-37 -- Huta Florian III  
667 SP-BKS RWD-8 198 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Huta Florian I  
668 SP-BKT RWD-8 199 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Huta Florian V  
671 SP-BKU RWD-8 201 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Gra�yna  
690 SP-BKW RWD-8 200 Aeroklub Warszawski 00-08-37 -- Nasza 200 1939: Rumunia
670 SP-BKX RWD-8 202 Aeroklub Warszawski 00-00-37 -- Dar O�wiaty  
-- SP-BKY RWD-8 196 -- niewykorzystana rezerwacja, wpisano do rejestru jako SP-JOA  
739 SP-BKZ RWD-8 203 Aeroklub Wile�ski 00-01-38 --    

� 2000 - 2020
Robert Gujski