Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-BMA - SP-BMZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

713

SP-BMA

RWD-10 ... Aeroklub Lwowski 00-00-37 -- Szcz�liwy Los C  
714 SP-BMB RWD-10 ... Szko�a Pilot�w w Stanis�awowie 00-00-37 --    <- Szko�a Pilot�w w Bielsku
715 SP-BMC RWD-10 ... Aeroklub �l�ski 00-00-37 --     
729 SP-BMD RWD-13 227* Aeroklub Warszawski 00-05-38 --    
... SP-BME RWD-13 226 ... 00-05-38 --   1939: YR-AMF
... SP-BMF RWD-13 228* Aeroklub Pozna�ski 00-06-38 -- Powiat Rawicz* 1939: Rumunia
... SP-BMG RWD-13 S 232 Polski Czerwony Krzy� 00-09-37 -- Dar Duchowie�stwa
Diecezji Podlaskiej
1939: YR-ISP
691 SP-BMH RWD-13 212 Aeroklub Wile�ski 00-08-37 --     
692 SP-BMJ RWD-13 214 Aeroklub Lwowski 00-08-37 -- Galkar IV 1939: YR-INR
... SP-BMK RWD-13 215 Szko�a Pilot�w w Bielsku 00-07-37 --   -> Szk. Pil. w �widniku
1939: YR-BMK
693 SP-BML RWD-13 216 Aeroklub Gda�ski 00-08-37 -- Galkar V A.L. -> A.G.;
1939: SE-AOF
... SP-BMM RWD-13 217 ... 00-09-37 -- Poraj 1939: Rumunia
... SP-BMN RWD-13 218 Aeroklub Warszawski 00-09-37 --    
... SP-BMO RWD-13  219 Andrzej Strakacz 00-00-37 --   1939: YR-PSC
710 SP-BMP RWD-13 220 Aeroklub Pomorski 00-09-37 --    
... SP-BMR RWD-13 222 Jan Herse 00-12-37 --   eksp: PP-FAB, PP-TXY
... SP-BMS RWD-13 223 Jan Herse 00-12-37 --   eksp: PP-TEM
727 SP-BMT RWD-13 224 Aeroklub Warszawski 00-05-38 --   1939: YR-BMT
1950: SP-ARG
... SP-BMU RWD-13 225 Aeroklub �l�ski 00-05-38 --    
... SP-BMW RWD-13 S ... Szko�a Pilot�w w Mas�owie 00-00-37 --   nr wojsk: 12.1
1939: Estonia
... SP-BMX RWD-17 254 Szko�a Pilot�w w Stanis�awowie 00-00-37 -- Tarnopol
Dar Zemi Olkuskiej
1939: YR-AMH
... SP-BMY RWD-13 S 231 Szko�a Pilot�w w Mas�owie 00-00-37 -- Dar Duchowie�stwa
Diecezji Kieleckiej
1939: YR-INT
od 31.10.1947: SP-MSZ 
... SP-BMZ RWD-13 S ... Polski Czerwony Krzy� 00-00-37 --   1939: zniszczony
* - dane prawdopodobne

� 2000 - 2020
Robert Gujski