Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-BNA - SP-BNZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BNA

PWS-35 Ogar I ... ... ... --    prototyp
... SP-BNB PWS-35 Ogar II ... ... ... --    prototyp
... SP-BNC Balon ZB-1 ... Aeroklub Pomorski 08-05-38 -- Mestwin  
... SP-BND M-9 1 J. Medwecki 00-08-39 --     
... SP-BNE Lockheed L-14 H 1420 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 19-03-38 --   od 07.11.39 do 01.01.46 G-AGAB
... SP-BNF Lockheed L-14 H 1421 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 25-03-38 --   od 07.06.40 do 30.03.51: G-AGBG "Lowicz"
do 14.07.51: SE-BTN
... SP-BNG Lockheed L-14 H 1422 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 04-04-38 22-07-38     
... SP-BNH Lockheed L-14 H 1423 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 04-04-38 --    od 07.11.39: G-AGAC
od 12.08.43 do 53: YR-BNH
... SP-BNJ Lockheed L-14 H 1424 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 11-04-38 18-08-38     
-- SP-BNK1 Lockheed L-14 H 1425 Polskie Linie Lotnicze "Lot"  niewykorzystana rezerwacja, wpisano do rejestru jako SP-LMK  
... SP-BNK2 PZL-37/III �o� 72-13 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 15-05-38 ...    
... SP-BNL PZL-37 A �o� 72-14 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 15-05-38 ...    
768 SP-BNM RWD-16 bis ... Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-38 --    
... SP-BNN Balon ... Mo�cicki Klub Balonowy ... -- Mo�cice II  
... SP-BNO Lublin R-XVI b 11-3 Polski Czerwony Krzy� 00-00-38 --   <- SP-AOI
... SP-BNP1 Lublin R-XVI b ... Polski Czerwony Krzy� 00-00-38 00-00-38   <- SP-...
... SP-BNP2 RWD-13 TS 26... Aeroklub Krakowski 00-05-38      
... SP-BNR Lublin R-XVI b ... Polski Czerwony Krzy� ... --   <- SP-...
... SP-BNS RWD-13 TS 3... ... 00-05-39 --   oblot 24.05.39
... SP-BNT RWD-13 ... ... 00-00-38 --    
... SP-BNU RWD-13 283 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-38 -- Urszula 1939: Rumunia
1951: SP-ARL
... SP-BNW RWD-13 284 S. Katelbach 00-00-38 --   1939: Rumunia
... SP-BNX RWD-13 286 ... 00-00-39 --   oblot 31.05.39
eksp: Brazylia
... SP-BNY RWD-13 285 Jan Herse 00-04-39 00-05-39   oblot 06.04.39
eksp: Iran
... SP-BNZ RWD-17 268 Aeroklub Warszawski 00-09-38 -- Julian  

� 2000 - 2020
Robert Gujski