Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-BOA - SP-BOZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BOA

RWD-17 269 Aeroklub Warszawski 00-10-38 -- Stefan  
774 SP-BOB RWD-17 270 Aeroklub Lwowski 00-10-38 -- Jolanta  
... SP-BOC RWD-17 271* Aeroklub Wo�y�ski 00-10-38 -- Granatowy �o�nierz  
... SP-BOD RWD-17 272* Szko�a Pilot�w w �widniku 00-12-38 -- Gos�awice  
... SP-BOE RWD-17 273* Szko�a Pilot�w w �widniku 00-12-38 -- Wielu�  
... SP-BOF RWD-17 274* Szko�a Pilot�w w Bielsku 00-12-38 -- Dar Zak�adów Sp. Akc. Gentleman w �odzi  1939: Rumunia
... SP-BOG RWD-17 275* Szko�a Pilotów w �widniku 00-11-38 -- Sieldczanin zniszczony 09.39
... SP-BOH RWD-17 276* Aeroklub �l�ski 00-11-38 --    1939: Rumunia
... SP-BOJ RWD-17 277 Szko�a Pilot�w w �widniku 00-12-38 -- J�zef�w - Micha��w 1939: YR-CAE
... SP-BOK RWD-13 307* Aeroklub Warszawski 00-05-39 -- ZAIKS oblot 16.05.39
1939: Rumunia
... SP-BOL RWD-17 290* Aeroklub Warszawski 00-07-38 -- Cukrownik  
... SP-BOM RWD-17 291* L.O.P.P. 00-07-39 --    oblot 08.07.39
... SP-BON RWD-17 292* L.O.P.P. 00-07-39 --   oblot 10.07.39
... SP-BOO RWD-17 bis 293* ... 00-04-39 --   oblot 01.04.39
... SP-BOP RWD-17  294* Aeroklub Gda�ski 00-00-39 --    
... SP-BOR RWD-17 295* Szko�a Pilot�w w Mas�owie 00-06-39 -- Starachowice I oblot 24.06.39
... SP-BOS RWD-17 296* Aeroklub Wile�ski 00-07-39 -- Naczelny W�dz oblot 13.07.39
... SP-BOT RWD-17 300* Aeroklub Wile�ski 00-07-39 -- �mig�y-Rydz  
... SP-BOU RWD-17 297 L.O.P.P. 00-07-39 --   oblot 19.07.39
1939: YR-BOU
... SP-BOW RWD-17 B 289 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-39 --   1939: Rumunia
... SP-BOX RWD-17 301 ... 00-00-39 --   od 23.10.42: YR-CAF
... SP-BOY RWD-17 B 298 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-06-39 --   oblot 23.06.39
1939: YR-AME
... SP-BOZ RWD-17 299 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-39 --   1939: YR-CAG
* - dane prawdopodobne

� 2000 - 2020
Robert Gujski