Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-BPA - SP-BPZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BPA

... ... ... ... --     
... SP-BPB RWD-17 W ... Aeroklub Gda�ski ... --    prototyp
oblot 15.06.38
... SP-BPC RWD-16 bis ... Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-11-38 --    
... SP-BPD RWD-19 ... Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-38 --     
... SP-BPE RWD-21 305 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-11-38 --   przebudowany RWD-16 bis
od 24.10.39: YR-VEN
... SP-BPF Balon ZB-1 ... Aeroklub Warszawski 06-09-38 -- Wis�a  
... SP-BPG Bellanca J-300 3003 L.O.P.P. 00-00-38 --     
... SP-BPH ... ... ... ... --     
... SP-BPJ PZL-44 Wicher ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-03-38 00-04-39    --> SP-WHR
... SP-BPK Lockheed L-14 H 1492 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 20-03-39 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AGAA
rozbity 24.07.40 w Bukareszcie
... SP-BPL Lockheed L-14 H 1493 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 03-04-39 --   od 07.11.39 do 01.01.46: G-AFZZ
od 16.04.43 do 53: YR-BPL
... SP-BPM Lockheed L-14 H 1494 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 01-05-39 --   Zestrzelony 15.06.40 w okolicach Pary�a
... SP-BPN Lockheed L-14 H 1495 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 02-05-39 --   1939: Estonia
... SP-BPO RWD-23 ... Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-39 --    
... SP-BPP ...  ... ... ... --    
... SP-BPR ... ... ... ... --    
... SP-BPS RWD-8 pws 401 ... 00-00-39 --    
... SP-BPT RWD-8 pws 402 ... 00-00-39 --    
... SP-BPU RWD-8 pws 403 Szko�a Pilotów w �odzi 00-05-39 --    
... SP-BPW RWD-8 pws 404 ... 00-00-39 --    
... SP-BPX RWD-8 pws 405 ... 00-00-39 --    
... SP-BPY RWD-8 pws 406 Szko�a Pilotów w �odzi 00-05-39 -- Orl�  
... SP-BPZ RWD-8 pws 407 ... 00-00-39 --    

� 2000 - 2020
Robert Gujski