Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-BRA - SP-BRZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BRA

RWD-8 pws 408 ... 00-00-39 --    1939: YR-CRD
... SP-BRB RWD-8 pws 409 ... 00-00-39 --     
... SP-BRC RWD-8 pws 410 ... 00-00-39 --    
... SP-BRD ... ... ... ... ...     
... SP-BRE RWD-21 327 L.O.P.P. 00-07-39 --    
... SP-BRF RWD-21 328 Karol W�dziagolski (AWn) 00-07-39 -- Kalimagnezja oblot 18.07.39
18.09.1939 -> �otwa
... SP-BRG RWD-21 329 L.O.P.P. 00-07-39 --   oblot 25.07.39
... SP-BRH RWD-21 330 L.O.P.P. 00-00-39 --     
... SP-BRJ ... ... ... ... ...     
... SP-BRK B�k II ... Aeroklub Warszawski 00-05-39 -- Kolejarz Warszawski 13 1939: Rumunia 
... SP-BRL ... ... ... ... ...     
... SP-BRM RWD-21 331 Do�wiadczalne Warszaty Lotnicze 00-08-39 --    od 10.07.40: YR-AEZ
... SP-BRN ... ... ... ... ...    
... SP-BRO ... ... ... ... ...    
... SP-BRP ...  ... ... ... ...    
... SP-BRR ... ... ... ... ...    
... SP-BRS RWD-8 pws ... ... 00-00-39 ...   1939: zniszczony
... SP-BRT RWD-8 pws ... ... 00-00-39 --    
... SP-BRU ... ... ... ... ...    
... SP-BRW ... ... .... ... ...    
... SP-BRX ... ... ... ... ...    
... SP-BRY ... ... ... ... ...    
... SP-BRZ ... ... ... ... ...    

� 2000 - 2019
Robert Gujski