Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BTA - SP-BTJ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BTA

... ... ... ... --     
... SP-BTB ... ... ... ... --     
... SP-BTC ... ... ... ... --    
... SP-BTD ... ... ...  ... --     
... SP-BTE ... ... ...  ... --    
... SP-BTF ... ... ...  ... --    
... SP-BTG ... ... ...  ... --     
... SP-BTH ... ... ... ... --     
... SP-BTJ ... ... ... ... --     

� 2000 - 2015
Robert Gujski