Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-DEO - SP-ZHP

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

... SP-DEO RWD-13 ... ... 00-00-39 --   1939: Rumunia
257

SP-DRA

RWD-9 w 95 Ministerstwo Komunikacji 14-08-34 25-12-35 �l�sk eksp: EM-W46
258 SP-DRB RWD-9 w 97 Ministerstwo Komunikacji 14-08-34 25-10-35 LOPP-Lotniczka eksp: EM-W50
263 SP-DRC RWD-9 s 96 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 31-10-36 Bebewuer-LOT  
264 SP-DRD RWD-9 s 99 Aeroklub Warszawski 23-08-34 -- Jan �niadecki <- MK
265 SP-DRE RWD-9 s 100 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 23-10-35 Podoficer I eksp: F-AKHE
266 SP-DRF RWD-9 s 90 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 00-00-36 Dar Tytonjowc�w  
711 SP-HZM RWD-13 221 Jan Rudowski / A.W. 00-00-37 --    1939: Rumunia
723 SP-JOA RWD-8 196 Stanis�aw Zieli�ski 00-09-37 --     
... SP-KAR RWD-21  332 Karniewski 00-07-39 --    oblot 12.07.39
... SP-KAT RWD-15 335 L.O.P.P. 00-00-39 --   od 23.09.39 do 10.1944: YR-TIT
716 SP-KTT RWD-10 245 (?) Aeroklub Warszawski 00-00-37 -- Telefunken  
... SP-LMK Lockheed L-14 H 1425 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 12-05-38 --    1939: G-AGAV
277 SP-LOP RWD-5 84 L.O.P.P. 06-10-34 --    
224 SP-LOT RWD-5 71 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 09-12-33 04-12-36   eksp: PP-TDX
510 SP-MNO Hanriot H-28 30-228 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
... SP-MSW Potez 25 ... Min. Spraw Wojskowych 00-00-29 00-00-30    
776 SP-OKW RWD-13 ... O. Kwieci�ski 00-12-38 --    
267 SP-PZL PZL-26 5 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Pomorze  
268 SP-PZM PZL-26 6 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Pomorze  
269 SP-PZN PZL-26 3 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Spo�em  
270 SP-PZO PZL-26 4 Aeroklub Pomorski 25-08-34 -- Podoficer II Powt. rej. NBR: 760
271 SP-PZP1 PZL-26 2 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Wielkopolska  
614 SP-PZP2 RWD-13 171 Polskie Zak�ady Philipsa 01-04-37 --    
... SP-SFA Balon ... ... 00-00-37 -- LOPP II  
699 SP-SPW RWD-10 ... Aeroklub Gda�ski 00-00-37 --    
41A SP-TUR DH-60G Moth 1077 Tadeusz Pruszkowski / A. W. 04-05-29 -- Sroka 1939: Rumunia
... SP-UAA PZL-37 B �o� ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-08-39 --    
... SP-UAB PZL-37 B �o� ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-08-39 --    
... SP-UAC PZL-37 B �o� ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-08-39 --    
... SP-UAD PZL-37 B �o� ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-08-39 --    
... SP-UAE PZL-37 B �o� ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-08-39 --    
... SP-WAA RWD-3 24 Aeroklub Warszawski 00-00-30 --   <- DWL
613 SP-WDL RWD-13 169 E. Wedel 00-00-37 --   1939: Rumunia
... SP-WHR PZL-44 Wicher ... Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-04-39 --    <- SP-BPJ
1939: Z.S.S.R.
... SP-WTN RWD-13 TS 3... Polski Czerwony Krzy� 00-00-39 --    
744 SP-ZAM RWD-13 ... Stanis�aw Zamoyski 00-06-38 00-06-39    
491 SP-ZHP RWD-8 129 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-05-36 --   1939: Z.S.S.R.

� 2000 - 2018
Robert Gujski