Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 001 - SP- 025

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-001

CW-II ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-002 CW-III ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-003 CW-III ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-004 CW-III ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-005 CW-III ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --     
SP-006 CW-III ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-007 CW-IV ... Aeroklub Lwowski 00-00-31 --    
SP-008 Czajka 37 Aeroklub Lwowski 00-04-31 --    
SP-009 Czajka 38 Aeroklub Lwowski 00-05-31 --    
SP-010 SG-21 Lw�w 40 ... 00-10-31 --    
SP-011 Czajka 39 Aeroklub Lwowski 00-05-31 --    
SP-012 SG-28 ... ... 00-07-32 --    
SP-013 ... ... ... ... --    
SP-014 ... ... ... ... --    
SP-015 ... ... ... ... --    
SP-016 ... ... ... ... --    
SP-017 ... ... ... ... --    
SP-018 ... ... ... ... --    
SP-019 ... ... ... ... --    
SP-020 ... ... ... ... --    
SP-021 ... ... ... ... --    
SP-022 ... ... ... ... --    
SP-023 ... ... ... ... --    
SP-024 ... ... ... ... --    
SP-025 CW-II bis ... Aeroklub Lwowski ... -- Maciornik  

� 2003
Robert Gujski