Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 026 - SP- 050

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-026

Czajka 41 ... 00-00-32 --    
SP-027 ... ... ... ... --    
SP-028 Czajka 42 ... 00-00-32 --    
SP-029 Czajka 43 ... 00-00-32 --    
SP-030 ... ... ... ... --     
SP-031 ... ... ... ... --    
SP-032 Czajka 1 ... 00-00-32 --    
SP-033 Czajka 2 ... 00-00-32 --    
SP-034 ... ... ... ... --    
SP-035 ... ... ... ... --    
SP-036 ... ... ... ... --    
SP-037 ... ... ... ... --    
SP-038 ... ... ... ... --    
SP-039 ... ... ... ... --    
SP-040 ... ... ... ... --    
SP-041 Wrona ... ... ... --    
SP-042 ... ... ... ... --    
SP-043 ... ... ... ... --    
SP-044 CW-III ... L.O.P.P. Krosno ... --    
SP-045 ... ... ... ... --    
SP-046 ... ... ... ... --    
SP-047 ... ... ... ... --    
SP-048 ... ... ... ... --    
SP-049 ... ... ... ... --    
SP-050 Czajka 3 ... ... --    

� 2003
Robert Gujski