Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 051 - SP- 075

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-051

... ... ... ... --    
SP-052 ... ... ... ... --    
SP-053 ... ... ... ... --    
SP-054 ... ... ... ... --    
SP-055 CW-IV 97 ... ... --     
SP-056 ... ... ... ... --    
SP-057 ... ... ... ... --    
SP-058 Czajka 4 ... ... --    
SP-059 ... ... ... ... --    
SP-060 CW-III ... ... ... --    
SP-061 CWJ ... Szk. Szyb. w T�goborzu ... --    
SP-062 ... ... ... ... --    
SP-063 ... ... ... ... --    
SP-064 ... ... ... ... --    
SP-065 ... ... ... ... --    
SP-066 ... ... ... ... --    
SP-067 ... ... ... ... --    
SP-068 ... ... ... ... --    
SP-069 ... ... ... ... --    
SP-070 ... ... ... ... --    
SP-071 ... ... ... ... --    
SP-072 ... ... ... ... --    
SP-073 ... ... ... ... --    
SP-074 ... ... ... ... --    
SP-075 ... ... ... ... --    

� 2003
Robert Gujski