Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 076 - SP- 100

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-076

... ... ... ... --    
SP-077 ... ... ... ... --    
SP-078 ... ... ... ... --    
SP-079 ... ... ... ... --    
SP-080 ... ... ... ... --     
SP-081 ... ... ... ... --    
SP-082 ... ... ... ... --    
SP-083 ... ... ... ... --    
SP-084 ... ... ... ... --    
SP-085 ITS-IIa 114 Aeroklub Lwowski ... -- Ma�y Szlem  
SP-086 ... ... ... ... --    
SP-087 CW-5 bis/33 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-088 ... ... ... ... --    
SP-089 ... ... ... ... --    
SP-090 Komar ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-091 ... ... ... ... --    
SP-092 ... ... ... ... --    
SP-093 ... ... ... ... --    
SP-094 ... ... ... ... --    
SP-095 Wrona ... ... ... --    
SP-096 ... ... ... ... --    
SP-097 Wrona ... ... ... --    
SP-098 ... ... ... ... --    
SP-099 ... ... ... ... --    
SP-100 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski