Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 101 - SP- 125

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-101

... ... ... ... --    
SP-102 ... ... ... ... --    
SP-103 ... ... ... ... --    
SP-104 ... ... ... ... --    
SP-105 ... ... ... ... --     
SP-106 ... ... ... ... --    
SP-107 Wrona ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-108 Wrona ... ... ... --    
SP-109 ... ... ... ... --    
SP-110 ... ... ... ... --    
SP-111 ... ... ... ... --    
SP-112 ... ... ... ... --    
SP-113 ... ... ... ... --    
SP-114 ... ... ... ... --    
SP-115 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-116 Wrona ... ... ... --    
SP-117 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-118 ... ... ... ... --    
SP-119 ... ... ... ... --    
SP-120 ... ... ... ... --    
SP-121 ... ... ... ... --    
SP-122 ... ... ... ... --    
SP-123 ... ... ... ... --    
SP-124 ... ... ... ... --    
SP-125 Wrona ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski