Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 1026 - SP- 1050

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-1026

... ... ... ... --    
SP-1027 ... ... ... ... --    
SP-1028 ... ... ... ... --    
SP-1029 ... ... ... ... --    
SP-1030 ... ... ... ... --     
SP-1031 ... ... ... ... --    
SP-1032 ... ... ... ... --    
SP-1033 ... ... ... ... --    
SP-1034 ... ... ... ... --    
SP-1035 ... ... ... ... --    
SP-1036 ... ... ... ... --    
SP-1037 ... ... ... ... --    
SP-1038 ... ... ... ... --    
SP-1039 ... ... ... ... --    
SP-1040 ... ... ... ... --    
SP-1041 ... ... ... ... --    
SP-1042 ... ... ... ... --    
SP-1043 ... ... ... ... --    
SP-1044 ... ... ... ... --    
SP-1045 ... ... ... ... --    
SP-1046 ... ... ... ... --    
SP-1047 ... ... ... ... --    
SP-1048 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-1049 ... ... ... ... --    
SP-1050 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski