Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 1051 - SP- 1075

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-1051

... ... ... ... --    
SP-1052 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-1053 ... ... ... ... --    
SP-1054 ... ... ... ... --    
SP-1055 ... ... ... ... --     
SP-1056 ... ... ... ... --    
SP-1057 ... ... ... ... --    
SP-1058 ... ... ... ... --    
SP-1059 ... ... ... ... --    
SP-1060 ... ... ... ... --    
SP-1061 ... ... ... ... --    
SP-1062 ... ... ... ... --    
SP-1063 ... ... ... ... --    
SP-1064 ... ... ... ... --    
SP-1065 ... ... ... ... --    
SP-1066 ... ... ... ... --    
SP-1067 ... ... ... ... --    
SP-1068 ... ... ... ... --    
SP-1069 ... ... ... ... --    
SP-1070 ... ... ... ... --    
SP-1071 ... ... ... ... --    
SP-1072 ... ... ... ... --    
SP-1073 ... ... ... ... --    
SP-1074 ... ... ... ... --    
SP-1075 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski