Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 1126 - SP- 1150

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-1126

PWS-102 ... ... ... --    
SP-1127 Blaicher B-38 ... ... ... --    
SP-1128 Komar bis ... ... ... --    
SP-1129 Komar bis ... ... ... --    
SP-1130 ... ... ... ... --     
SP-1131 ... ... ... ... --    
SP-1132 ... ... ... ... --    
SP-1133 Sok� bis ... ... ... --    
SP-1134 ... ... ... ... --    
SP-1135 Komar bis ... Szk. Szyb. w T�goborzu ... --    
SP-1136 B�k I ... Szk. Szyb. w Polichnie ... --    
SP-1137 B�k I ... Szk. Szyb. w T�goborzu ... --    
SP-1138 Sok� bis ... ... ... --    
SP-1139 ... ... ... ... --    
SP-1140 ... ... ... ... --    
SP-1141 ... ... ... ... --    
SP-1142 ... ... ... ... --    
SP-1143 ... ... ... ... --    
SP-1144 ... ... ... ... --    
SP-1145 Sok� bis ... ... ... --    
SP-1146 ... ... ... ... --    
SP-1147 Salamandra ... ... ... --    
SP-1148 ... ... ... ... --    
SP-1149 Salamandra ... ... ... --    
SP-1150 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2008
Robert Gujski