Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 1276 - SP- 1300

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-1276

... ... ... ... --    
SP-1277 ... ... ... ... --    
SP-1278 ... ... ... ... --    
SP-1279 ... ... ... ... --    
SP-1280 Wrona ... Aeroklub ��dzki (Borowa G�ra) ... --     
SP-1281 ... ... ... ... --    
SP-1282 ... ... ... ... --    
SP-1283 ... ... ... ... --    
SP-1284 ... ... ... ... --    
SP-1285 ... ... ... ... --    
SP-1286 ... ... ... ... --    
SP-1287 ... ... ... ... --    
SP-1288 ... ... ... ... --    
SP-1289 ... ... ... ... --    
SP-1290 ... ... ... ... --    
SP-1291 ... ... ... ... --    
SP-1292 ... ... ... ... --    
SP-1293 ... ... ... ... --    
SP-1294 ... ... ... ... --    
SP-1295 ... ... ... ... --    
SP-1296 ... ... ... ... --    
SP-1297 ... ... ... ... --    
SP-1298 ... ... ... ... --    
SP-1299 Delfin ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-1300 Delfin 97 Aeroklub Lwowski ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski