Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 151 - SP- 175

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-151

Wrona ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-152 Wrona ... ... ... --    
SP-153 ... ... ... ... --    
SP-154 Wrona ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-155 ... ... ... ... --     
SP-156 SG-3 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-157 ... ... ... ... --    
SP-158 ... ... ... ... --    
SP-159 ... ... ... ... --    
SP-160 ... ... ... ... --    
SP-161 Czajka ... ... ... --    
SP-162 Czajka ... ... ... --    
SP-163 ... ... ... ... --    
SP-164 Komar ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-165 ... ... ... ... --    
SP-166 ... ... ... ... --    
SP-167 ... ... ... ... --    
SP-168 ... ... ... ... --    
SP-169 ... ... ... ... --    
SP-170 ... ... ... ... --    
SP-171 ... ... ... ... --    
SP-172 ... ... ... ... --    
SP-173 ... ... ... ... --    
SP-174 ... ... ... ... --    
SP-175 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski