Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 201 - SP- 225

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-201

Wrona bis ... ... ... --    
SP-202 ... ... ... ... --    
SP-203 ... ... ... ... --    
SP-204 ... ... ... ... --    
SP-205 Wrona bis ... ... ... --     
SP-206 ... ... ... ... --    
SP-207 CW-5 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-208 ... ... ... ... --    
SP-209 ... ... ... ... --    
SP-210 ... ... ... ... --    
SP-211 ... ... ... ... --    
SP-212 Sroka ... ... ... --    
SP-213 ... ... ... ... --    
SP-214 ... ... ... ... --    
SP-215 ... ... ... ... --    
SP-216 ... ... ... ... --    
SP-217 ... ... ... ... --    
SP-218 ... ... ... ... --    
SP-219 ... ... ... ... --    
SP-220 Skaut ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-221 ... ... ... ... --    
SP-222 ... ... ... ... --    
SP-223 ... ... ... ... --    
SP-224 ... ... ... ... --    
SP-225 CW-5 bis/34 134 Aeroklub Lwowski ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski