Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 226 - SP- 250

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-226

Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-227 ... ... ... ... --    
SP-228 ... ... ... ... --    
SP-229 ... ... ... ... --    
SP-230 ... ... ... ... --     
SP-231 ... ... ... ... --    
SP-232 ... ... ... ... --    
SP-233 ... ... ... ... --    
SP-234 ... ... ... ... --    
SP-235 ... ... ... ... --    
SP-236 ... ... ... ... --    
SP-237 ... ... ... ... --    
SP-238 ... ... ... ... --    
SP-239 ... ... ... ... --    
SP-240 ... ... ... ... --    
SP-241 ... ... ... ... --    
SP-242 ... ... ... ... --    
SP-243 ... ... ... ... --    
SP-244 ... ... ... ... --    
SP-245 ... ... ... ... --    
SP-246 ... ... ... ... --    
SP-247 ... ... ... ... --    
SP-248 ... ... ... ... --    
SP-249 ... ... ... ... --    
SP-250 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski