Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 276 - SP- 300

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-276

... ... ... ... --    
SP-277 ... ... ... ... --    
SP-278 ... ... ... ... --    
SP-279 ... ... ... ... --    
SP-280 ... ... ... ... --     
SP-281 Czajka ... ... ... --    
SP-282 ... ... ... ... --    
SP-283 Czajka ... ... ... --    
SP-284 Czajka ... ... ... --    
SP-285 Czajka ... ... ... --    
SP-286 Czajka ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-287 Czajka ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-288 Czajka ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-289 ... ... ... ... --    
SP-290 Czajka ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-291 Sroka ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-292 Sroka ... ... ... --    
SP-293 Sroka ... ... ... --    
SP-294 Komar ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-295 Komar ... ... ... --    
SP-296 ... ... ... ... --    
SP-297 CW-5 bis/35 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-298 Komar ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-299 CW-5 bis/35 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-300 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski