Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 401 - SP- 425

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-401

... ... ... ... --    
SP-402 ... ... ... ... --    
SP-403 ... ... ... ... --    
SP-404 ... ... ... ... --    
SP-405 ... ... ... ... --     
SP-406 ... ... ... ... --    
SP-407 ... ... ... ... --    
SP-408 ... ... ... ... --    
SP-409 ... ... ... ... --    
SP-410 ... ... ... ... --    
SP-411 ... ... ... ... --    
SP-412 Wrona ... Szk. Szyb. w Ustianowej ... --    
SP-413 ... ... ... ... --    
SP-414 ... ... ... ... --    
SP-415 ... ... ... ... --    
SP-416 ... ... ... ... --    
SP-417 ... ... ... ... --    
SP-418 ... ... ... ... --    
SP-419 ... ... ... ... --    
SP-420 ... ... ... ... --    
SP-421 Komar ... ... ... --    
SP-422 Komar bis ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-423 ... ... ... ... --    
SP-424 ... ... ... ... --    
SP-425 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski