Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 501 - SP- 525

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-501

... ... ... ... --    
SP-502 ... ... ... ... --    
SP-503 ... ... ... ... --    
SP-504 ... ... ... ... --    
SP-505 ... ... ... ... --     
SP-506 ... ... ... ... --    
SP-507 ... ... ... ... --    
SP-508 ... ... ... ... --    
SP-509 ... ... ... ... --    
SP-510 ... ... ... ... --    
SP-511 ... ... ... ... --    
SP-512 ... ... ... ... --    
SP-513 ... ... ... ... --    
SP-514 ... ... ... ... --    
SP-515 Wrona ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-516 Wrona ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-517 Wrona ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-518 ... ... ... ... --    
SP-519 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-520 ... ... ... ... --    
SP-521 ... ... ... ... --    
SP-522 ... ... ... ... --    
SP-523 ... ... ... ... --    
SP-524 ... ... ... ... --    
SP-525 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski