Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 601 - SP- 625

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-601

... ... ... ... --    
SP-602 ... ... ... ... --    
SP-603 ... ... ... ... --    
SP-604 ... ... ... ... --    
SP-605 ... ... ... ... --     
SP-606 ... ... ... ... --    
SP-607 ... ... ... ... --    
SP-608 Wrona ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-609 ... ... ... ... --    
SP-610 ... ... ... ... --    
SP-611 ... ... ... ... --    
SP-612 ... ... ... ... --    
SP-613 ... ... ... ... --    
SP-614 ... ... ... ... --    
SP-615 ... ... ... ... --    
SP-616 ... ... ... ... --    
SP-617 ... ... ... ... --    
SP-618 ... ... ... ... --    
SP-619 Wrona ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-620 ... ... ... ... --    
SP-621 ... ... ... ... --    
SP-622 ... ... ... ... --    
SP-623 ... ... ... ... --    
SP-624 ... ... ... ... --    
SP-625 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski