Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 626 - SP- 650

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-626

... ... ... ... --    
SP-627 ... ... ... ... --    
SP-628 ... ... ... ... --    
SP-629 ... ... ... ... --    
SP-630 ... ... ... ... --     
SP-631 ... ... ... ... --    
SP-632 ... ... ... ... --    
SP-633 ... ... ... ... --    
SP-634 ... ... ... ... --    
SP-635 ... ... ... ... --    
SP-636 ... ... ... ... --    
SP-637 ... ... ... ... --    
SP-638 ... ... ... ... --    
SP-639 Wrona ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-640 ... ... ... ... --    
SP-641 ... ... ... ... --    
SP-642 ... ... ... ... --    
SP-643 ... ... ... ... --    
SP-644 ... ... ... ... --    
SP-645 ... ... ... ... --    
SP-646 ... ... ... ... --    
SP-647 ... ... ... ... --    
SP-648 ... ... ... ... --    
SP-649 ... ... ... ... --    
SP-650 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski