Powr�t

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 651 - SP- 675

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-651

... ... ... ... --    
SP-652 ... ... ... ... --    
SP-653 ... ... ... ... --    
SP-654 ... ... ... ... --    
SP-655 Sok� ... ... ... --     
SP-656 ... ... ... ... --    
SP-657 ... ... ... ... --    
SP-658 ... ... ... ... --    
SP-659 ... ... ... ... --    
SP-660 ... ... ... ... --    
SP-661 ... ... ... ... --    
SP-662 ... ... ... ... --    
SP-663 Wrona ... Szk. Szyb. w Ustianowej ... --    
SP-664 ... ... ... ... --    
SP-665 ... ... ... ... --    
SP-666 ... ... ... ... --    
SP-667 ... ... ... ... --    
SP-668 ... ... ... ... --    
SP-669 ... ... ... ... --    
SP-670 SG-3 bis/36 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-671 SG-3 bis/36 ... ... ... --    
SP-672 SG-3 bis/36 ... Szk. Szyb. w T�goborzu ... --    
SP-673 SG-3 bis/36 ... ... ... --    
SP-674 SG-3 bis/36 ... ... ... --    
SP-675 SG-3 bis/36 ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski