Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 676 - SP- 700

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-676

... ... ... ... --    
SP-677 ... ... ... ... --    
SP-678 Czajka bis ... ... ... --    
SP-679 Czajka bis ... ... ... --    
SP-680 ... ... ... ... --     
SP-681 ... ... ... ... --    
SP-682 Czajka bis ... ... ... --    
SP-683 Czajka bis ... ... ... --    
SP-684 Wrona ... Szk. Szyb. w Auksztagirach ... --    
SP-685 ... ... ... ... --    
SP-686 ... ... ... ... --    
SP-687 ... ... ... ... --    
SP-688 ... ... ... ... --    
SP-689 Czajka bis ... ... ... --    
SP-690 ... ... ... ... --    
SP-691 ... ... ... ... --    
SP-692 B�k I ... ... ... --    
SP-693 ... ... ... ... --    
SP-694 ... ... ... ... --    
SP-695 ... ... ... ... --    
SP-696 ... ... ... ... --    
SP-697 ... ... ... ... --    
SP-698 ... ... ... ... --    
SP-699 ... ... ... ... --    
SP-700 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski