Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 701 - SP- 725

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-701

... ... ... ... --    
SP-702 ... ... ... ... --    
SP-703 ... ... ... ... --    
SP-704 ... ... ... ... --    
SP-705 ... ... ... ... --     
SP-706 ... ... ... ... --    
SP-707 ... ... ... ... --    
SP-708 ... ... ... ... --    
SP-709 ... ... ... ... --    
SP-710 ... ... ... ... --    
SP-711 ... ... ... ... --    
SP-712 Salamandra ... ... ... --    
SP-713 ... ... ... ... --    
SP-714 ... ... ... ... --    
SP-715 ... ... ... ... --    
SP-716 ... ... ... ... --    
SP-717 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-718 ... ... ... ... --    
SP-719 ... ... ... ... --    
SP-720 ... ... ... ... --    
SP-721 ... ... ... ... --    
SP-722 ... ... ... ... --    
SP-723 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-724 ... ... ... ... --    
SP-725 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski