Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 726 - SP- 750

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-726

... ... ... ... --    
SP-727 ... ... ... ... --    
SP-728 ... ... ... ... --    
SP-729 ... ... ... ... --    
SP-730 ... ... ... ... --     
SP-731 ... ... ... ... --    
SP-732 ... ... ... ... --    
SP-733 ... ... ... ... --    
SP-734 ... ... ... ... --    
SP-735 ... ... ... ... --    
SP-736 ... ... ... ... --    
SP-737 ... ... ... ... --    
SP-738 ... ... ... ... --    
SP-739 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-740 ... ... ... ... --    
SP-741 Salamandra ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-742 ... ... ... ... --    
SP-743 ... ... ... ... --    
SP-744 ... ... ... ... --    
SP-745 ... ... ... ... --    
SP-746 ... ... ... ... --    
SP-747 ... ... ... ... --    
SP-748 ... ... ... ... --    
SP-749 ... ... ... ... --    
SP-750 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski