Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 751 - SP- 775

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-751

... ... ... ... --    
SP-752 ... ... ... ... --    
SP-753 Komar bis ... ... ... --    
SP-754 CW-5 bis/35 ... Aeroklub Lwowski ... --    
SP-755 CW-5 bis/35 ... Aeroklub Lwowski ... --     
SP-756 ... ... ... ... --    
SP-757 ... ... ... ... --    
SP-758 Komar bis ... ... ... --    
SP-759 ... ... ... ... --    
SP-760 Komar bis ... ... ... --    
SP-761 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-762 ... ... ... ... --    
SP-763 ... ... ... ... --    
SP-764 Wrona ... Szk. Szyb. w Sokolej G�rze ... --    
SP-765 ... ... ... ... --    
SP-766 Komar bis ... ... ... --    
SP-767 ... ... ... ... --    
SP-768 ... ... ... ... --    
SP-769 ... ... ... ... --    
SP-770 ... ... ... ... --    
SP-771 ... ... ... ... --    
SP-772 ... ... ... ... --    
SP-773 ... ... ... ... --    
SP-774 ... ... ... ... --    
SP-775 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski