Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 826 - SP- 850

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-826

... ... ... ... --    
SP-827 ... ... ... ... --    
SP-828 ... ... ... ... --    
SP-829 ... ... ... ... --    
SP-830 ... ... ... ... --     
SP-831 ... ... ... ... --    
SP-832 ... ... ... ... --    
SP-833 ... ... ... ... --    
SP-834 ... ... ... ... --    
SP-835 ... ... ... ... --    
SP-836 ... ... ... ... --    
SP-837 ... ... ... ... --    
SP-838 ... ... ... ... --    
SP-839 ... ... ... ... --    
SP-840 ... ... ... ... --    
SP-841 ... ... ... ... --    
SP-842 ... ... ... ... --    
SP-843 ... ... ... ... --    
SP-844 ... ... ... ... --    
SP-845 ... ... ... ... --    
SP-846 ... ... ... ... --    
SP-847 ... ... ... ... --    
SP-848 Komar bis ... ... ... --    
SP-849 Komar bis ... ... ... --    
SP-850 Komar bis ... Szk. Szyb. w T�goborzu ... --    

� 2003 - 2004
Robert Gujski