Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich szybowc�w
SP- 851 - SP- 875

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

SP-851

Komar bis ... Szk. Szyb. w Wygodzie ... --    
SP-852 ... ... ... ... --    
SP-853 ... ... ... ... --    
SP-854 ... ... ... ... --    
SP-855 ... ... ... ... --     
SP-856 Komar bis ... ... ... --    
SP-857 Sok� bis ... ... ... --    
SP-858 Sok� bis ... ... ... --    
SP-859 Sok� bis ... ... ... --    
SP-860 SG-7 ... ... ... --    
SP-861 Orlik I ... ... ... --    
SP-862 ... ... ... ... --    
SP-863 SG-7 ... ... ... --    
SP-864 ... ... ... ... --    
SP-865 ... ... ... ... --    
SP-866 ... ... ... ... --    
SP-867 ... ... ... ... --    
SP-868 ... ... ... ... --    
SP-869 ... ... ... ... --    
SP-870 ... ... ... ... --    
SP-871 ... ... ... ... --    
SP-872 ... ... ... ... --    
SP-873 ... ... ... ... --    
SP-874 ... ... ... ... --    
SP-875 ... ... ... ... --    

� 2003 - 2014
Robert Gujski