Czajka

Czajka kabinkowa wci�gana po wykonanym locie na szczyt wzg�rza w Bezmiechowej. Zdj�cie wykonane w maju 1932 roku. Na sterze kierunku dobrze widoczny znak Aeroklubu Lwowskiego.
 

(zdj�cie z ksi��ki M. i J. �ozi�skich "Sport lotniczy w przedwojennej Polsce")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.