Czajka

Czaka

Jedna z pierwszych dw�ch Czajek I wyprodukowanych przez D.W.L., sfotografowana podczas lot�w w Bezmiechowej w maju 1931 roku.
 

(zdj�cie z ksi��ki K. Chorzewskiego "Z dawnych lot�w")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.