HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

Prototyp RWD-10 (SP-ALC) w swojej ostatecznej wersji. Samolot prowadzi pilot do�wiadczalny D.W.L. - Kazimierz Chorzewski. Warto zwr�ci� uwag� na ko�a, kt�re s� wi�ksze ani�eli w samolotach seryjnych.
 

(zdj�cie z ksi��ki W. Rychtera "Skrzydlate wspomnienia")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.