HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

Prototyp RWD-10 (SP-ALC) w pierwotnej wersji. Dobrze widoczne oprofilowanie pomi�dzy skrzyd�em a kad�ubem, które by�o powodem niestateczno�ci kierunkowej samolotu.
 

(zdj�cie z ksi��ki K. Chorzewskiego "Z dawnych lotów")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.