HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BLR) podczas uroczysto�ci na lotnisku mokotowskim w Warszawie w dniu 26 wrze�nia 1937. Znaki rejestracyjne na kad�ubie tego egzemplarza by�y w kolorze czerwonym, podobnie jak oznaczenie typu oraz god�o L.O.P.P. na stateczniku pionowym. Natomiast samolot stoj�cy obok ma na kad�ubie znaki rejestracyjne w kolorze czarnym. Za skrzyd�em SP-BLR cz�ciowo widoczna RWD-13 (SP-BFF).
 

(zdj�cie: archiwum autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.