HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BL...), sfotografowany w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku na polowym lotnisku w Strza�kowie ko�o Radomska. Przy samolocie stoj� Maria Kami�ska (po lewej) oraz Marta Weiss (po prawej), siostra pilota kt�ry przylecia� tym samolotem. By� mo�e by� nim plut. pil. Adam Weiss z 211 Eskadry Bombowej.

Uwag� zwracaj� dolne powierzchnie kraw�dzi natarcia skrzyde� pomalowane na srebrno. Pozosta�a cz�� spodu skrzyd�a - czerwona. Kad�ub, statecznik pionowy, g�rna cz�� statecznika poziomego oraz znaki rejestracyjne pod skrzyd�ami - srebrne. Pozosta�e elementy dekoracyjne, pr�cz czarnych znak�w rejestracyjnych na kad�ubie - czerwone
 

(zdj�cie ze zbior�w Dariusza Solarza.)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Autor pragnie podzi�kowa� p. Dariuszowi Solarzowi za udost�pnienie fotografii RWD-10.