HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BLZ), kt�ry w p�niejszym okresie nale�a� do Aeroklubu Gda�skiego. W wrze�niu 1939 roku samolot ten wykonywa� loty ��cznikowe na obszarze dzia�ania Armii Krak�w. Uwag� zwraca nietypowe malowanie dolnej powierzchni p�ata - srebrne zamiast czerwonego.

 

(zdj�cie: Aero T.L.)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.