HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-ATB), nr fabr. 114, sfotografowany we wrze�niu 1939, po zaj�ciu Nowego Ob�u�a przez Niemc�w. Uwag� na zdj�ciu zwraca kwadratowe wyci�cie na sterze kierunku dokonane przez jakiego� "�owc� trofe�w wojennych". W miejscu tym widnia� znak Aeroklubu Gda�skiego. Na skrzyd�ach wida� reszty gnoj�wki, kt�r� pos�u�ono si� do zamaskowania p�atowca i kt�ra uniemo�liw�a ewakuacj� tego samolotu do Szwecji.

Egzemplarz ten s�u�y� od 31 sierpnia do 16 wrze�nia w lotniczym plutonie ��cznikowym podleg�ym Dow�dztwu L�dowej Obrony Wybrze�a. Dow�dc� plutonu by� ppor. Edmund Jereczek.

 

(zdj�cie ze zbior�w Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.