HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-ATE), nr. fabr. 117, z silnikiem wyposa�onym w rozrusznik elektryczny. Uwag� zwraca staranne oprofilowanie samolotu. Egzemplarz ten, wyprodukowany latem 1935 roku, by� samolotem fabrycznym Do�wiadczalnych Warsztat�w Lotniczych. 19 pa�dziernika 1936 roku odkupi�a go firma eksportowa "Jan Herse". W roku 1937 samolot ten trafi� do Brazylii, gdzie otrzyma� znaki rejestracyjne PP-TCV. Ostatni� inspekcj� przeszed� 20 czerwca 1952 roku.

 

(zdj�cie ze zbior�w Andrzeja Glassa)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.