HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BFA) sfotografowany na lotnisku ��d�-Lublinek podczas uroczysto�ci przekazania go miejscowemu aeroklubowi. Samolot ten zosta� we wrze�niu 1939 r. ewakuowany do Brze�cia nad Bugiem, gdzie w stanie uszkodzonym zdobyli go Niemcy.

 

(zdj�cie ze zbior�w autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.