HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BFD), nr. fabr. 157, wyprodukowany w 1937 roku. Jego u�ytkownikiem by� zamieszka�y w Bielsku Jerzy Suchy, kt�ry ze wzgl�du na swoje austriackie obywatestwo nie m�g� w Polsce by� posiadaczem samolotu. Dlatego te� oficjalnym w�a�cicielem tej maszyny by�y Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze. Ze wzgl�du na wiek Jerzy Suchy licencj� pilota uzyska� w Wiedniu. 2 wrze�nia 1939 roku egzemplarz ten ewakuowano na wschodnie tereny Kraju. Uwag� zwraca nietypowe malowanie: ca�y samolot w kolorze ko�ci s�oniowej (na specjalne �yczenie u�ytkownika), elementy dekoracyjne oraz znaki rejestracyjne i zastrza�y - czerwone.

 

(zdj�cie ze zbior�w Andrzeja Glassa)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2017, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.