HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BJN), nr fabr. 147, b�d�cy pocz�tkowo w�asno�ci� kpt. Jerzego Bajana. Zwyci�zca Challenge'34 otrzyma� ten samolot wzamian za ofiarowany mu uprzednio egzemplarz RWD-9 (SP-DRD). Wkr�tce maszyna zosta�a sprzedana do Aeroklubu Warszawskiego. 21 sierpnia 1937 roku Aleksander Onoszko, Boles�aw Kocjan i Andrzej Strakacz przylecieli na niej z wizyt� do szwajcarskiej posiad�o�ci Ignacego Paderewskiego w Riond-Bosson ko�o Morges.

Aby obejrze� detale samolotu nale�y klikn�� na odpowiedni fragment fotografii.
 

(zdj�cie ze zbior�w Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.