HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BOK), sfotografowany na lotnisku w Kownie mi�dzy 19 a 21 sierpnia 1939 roku podczas Dni Awiacji Pa�stw Ba�tyckich. Uwag� zwraca inny schemat malowania strza�y i znak�w rejestracyjnych na kad�ubie samolotu, wprowadzony prawdopodobnie na pocz�tku roku 1939. Na pokazach w Kownie oraz w drodze powrotnej do Warszawy egzemplarz ten pilotowany by� przez oblatywacza DWL, dr Eugeniusza Przysieckiego.

 

(zdj�cie ze zbior�w Lietuvos aviacijos muziejus)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2012, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.