HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (YR-EUG), nr fabr. 119, sfotografowany podczas wojny w Rumunii. W Polsce samolot ten nosi� rejestracj� SP-ATF i nale�a� do Aeroklubu Wile�skiego. W roku 1939 zosta� odkupiony przez Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze. Pod koniec sierpnia 1939 roku przechodzi� w nich remont. Po jego uko�czeniu maszyn� oblata� 1 wrze�nia dr Eugeniusz Przysiecki. Samolot ten ewakuowno razem z innymi p�atowcami fabryki najpierw na po�udniowy wsch�d kraju, a nast�pnie do Rumunii, gdzie zosta� sprzedany i 23 pa�dziernika 1939 wpisany do rumu�skiego rejestru.

 

(zdj�cie ze zbior�w Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.