HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-WDL) nale��cy do firmy E. Wedel. W odr�nieniu od pozosta�ych RWD-13, samolot ten mia� kad�ub malowany na niebiesko. Na jego spodzie umieszczono napis E. WEDEL, a po bokach firmowe plakaty.

 

(zdj�cie ze zbior�w autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.