RWD-18

W roku 1936 Stans´┐Żaw Rogalski wykona´┐Ż projekt wst´┐Żpny dwusilnikowego g´┐Żrnop´┐Żata dyspozycyjnego przeznaczonego do transportu pi´┐Żciu pasa´┐Żer´┐Żw na wi´┐Żksze odleg´┐Żo´┐Żci. Projekt ten zwi´┐Żzany by´┐Ż ze wzrostem zainteresowania na ´┐Żwiecie samolotami dwusilnikowymi, zapewniaj´┐Żcymi wi´┐Żksze bezpiecze´┐Żstwo lot´┐Żw.

Poniewa´┐Ż samolot mia´┐Ż by´┐Ż wyposa´┐Żony w podwozie z k´┐Żkiem przednim, w roku 1937 przekonstruowano nieu´┐Żywany prototyp RWD-9 na maszyn´┐Ż o takim uk´┐Żadzie. Przerobiony p´┐Żatowiec otrzyma´┐Ż oznaczenie RWD-20. Wykona´┐Ż on kilka pr´┐Żb w locie i na ziemi. Po zebraniu zach´┐Żcaj´┐Żcych wynik´┐Żw, Leszek Dul´┐Żba przyst´┐Żpi´┐Ż w nast´┐Żpnym roku do opracowywania projektu konstrukcyjnego. W pracy tej pomaga´┐Ż mu Tadeusz Chyli´┐Żski, kt´┐Żry opracowa´┐Ż kad´┐Żub nowego samolotu.

Niestety, ze wzgl´┐Żdu na trudno´┐Żci ekonomiczne jakie napotka´┐Ża wytw´┐Żrnia w pierwszym p´┐Żroczu 1938 roku, prace konstrukcyjne ulega´┐Ży op´┐Żnieniu.

Planowany oblot:
Pa´┐Żdziernik 1939

Projekt wst´┐Żpny:
Stanis´┐Żaw Rogalski

Konstruktorzy:
Leszek Dul´┐Żba
Tadeusz Chyli´┐Żski

Stanis│aw Rogalski
Leszek Dulŕba
Tadeusz Chyli˝ski


Samolot dyspozycyjny

 

Z pocz´┐Żtkiem 1939 roku zbudowano i przetestowano makiet´┐Ż mechanizmu uruchamiania klap skrzyd´┐Żowych przy u´┐Życiu podci´┐Żnienia uzyskanego z rury ss´┐Żcej pod´┐Ż´┐Żczonej do silnika. Kad´┐Żub samolotu mia´┐Ż zapewni´┐Ż pasa´┐Żerom wygodn´┐Ż, kilkugodzinn´┐Ż podr´┐Ż. Jednocze´┐Żnie, konstruktorzy pragn´┐Żli unikn´┐Ż´┐Ż nadmiernej jego szeroko´┐Żci. Z tego wzgl´┐Żdu fotele umieszczono parami nieznacznie przesuwaj´┐Żc je wzgl´┐Żdem siebie. Z tych samych powod´┐Żw fotele pilot´┐Żw by´┐Ży umieszczone na prowadnicach co umo´┐Żliwia´┐Żo przesuwanie ich do ty´┐Żu. W ten spos´┐Żb pilot nie prowadz´┐Żcy przesuwa´┐Ż sw´┐Żj fotel do ty´┐Żu aby zapewni´┐Ż pe´┐Żn´┐Ż swobod´┐Ż ruch´┐Żw pilota prowadz´┐Żcego.

Skrzyd´┐Ża samolotu mia´┐Ży kszta´┐Żt sp´┐Żaszczonej litery W. Samolot posiada´┐Ż podw´┐Żjne usterzenie pionowe, przy czym stateczniki by´┐Ży lekko zbie´┐Żne kraw´┐Żdziami natarcia, co mia´┐Żo na celu u´┐Żatwienie pilota´┐Żu w przypadku zatrzymania jednego silnika.

W RWD-18 DWL pok´┐Żada´┐Ży du´┐Że nadzieje eksportowe. W sierpniu 1939 roku prototyp by´┐Ż na uko´┐Żczeniu. Niestety wybuch wojny uniemo´┐Żliwi´┐Ż doko´┐Żczenie prac nad prototypem, kt´┐Żry nie m´┐Żg´┐Ż by´┐Ż ewakuowany i uleg´┐Ż zniszczeniu w pierwszych dniach wrze´┐Żnia. Podczas jednego z kolejnych nalot´┐Żw jedna z bomb trafi´┐Ża w dach nowej hali monta´┐Żowej, kt´┐Żry wal´┐Żc si´┐Ż, przygni´┐Żt´┐Ż znajduj´┐Żc´┐Ż sie pod nim prawie gotow´┐Ż maszyn´┐Ż. Do dzi´┐Ż nie odnaleziono ´┐Żadnej fotografii RWD-18.

 

Przewidywane dane techniczne RWD-18:

Rozpi´┐Żto´┐Ż´┐Ż: 13,0 m   Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż minimalna: 80 km/h
D´┐Żugo´┐Ż´┐Ż: 9,5 m   Wznoszenie:  4,5 m/s
Wysoko´┐Ż´┐Ż: 3,0 m   Pu´┐Żap:  4800 m
Powierzchnia no´┐Żna: 20,0 m2   Zasi´┐Żg:  1800 km
Masa w´┐Żasna: 970 kg   Rozbieg: 180 m
Masa u´┐Żyteczna: 530 kg   Dobieg: ... m
Masa ca´┐Żkowita: 1500 kg   Zu´┐Życie paliwa: 60 l/h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż maksymalna: 270 km/h   Maks. czas trwania lotu: 8 h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przelotowa: 230 km/h   2 silniki Cirrus Major o ´┐Ż´┐Żcznej mocy: 300 KM


Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.